Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Sunleif Rasmussen: Symphony No. 2 ‘The Earth Anew’

Helsingfors stadsorkester,
dir. John Storgårds
Dacapo Records 2016

Akademen har äran att tillsammans med Muntra Musikanter utgöra manskören på Helsingforsfilharmonikernas och John Storgårds inspelning av den prisbelönte färiske kompositören Sunleif Rasmussens andra symfoni, The Earth Anew. Symfonin är ett beställningsverk av John Storgårds och Helsingforsfilharmonikerna och uruppfördes med samma besättning i Musikhuset år 2015.

Sunleif Rasmussen (1961–):

Symphony No. 2 ‘The Earth Anew’

for solo soprano and baritone, male choir and large orchestra [Symfoni nr 2 ”Jorden ånyo” för sopran, baryton, manskör och stor orkester], 2015:

  1. I. Andantino espressivo e agitato (Vǫluspǫ́)
  2. II. Lugubre e molto espressivo (Vǫluspǫ́, Gylfaginning)
  3. III. Scherzo impromptu (Grímnismǫ́l)
  4. IV. Maestoso furioso – Tranquillo e dolce (Vǫluspǫ́)

FÖRSTAGÅNGSINSPELNING

 

DDD

Cyndia Sieden, sopran
Bo Skovhus, baryton
Akademiska Sångföreningen, manskör
Muntra Musikanter, manskör
Helsingfors stadsorkester
John Storgårds, dirigent

Inspelad 12 och 14.9.2015 i Musikhusets konsertsal, Helsingfors.

Inspelningsproducent och digital redigering: Seppo Siirala
Inspelningstekniker: Enno Mäemets
Slutlig mixning och mastring: Enno Mäemets, Editroom, Helsingfors

Grafisk design: Denise Burt, elevator-design.dk
Presentationstexter: Henrik Friis
Översättning: James Manley
Korrektur: Svend Ravnkilde
Fotografier: Lars Skaaning; Marco Borggreve; Heikki Tuuli

Förlag: Edition Wilhelm Hansen, www.ewh.dk

Symphony No. 2 ‘The Earth Anew’ is commissioned by John Storgårds, Helsinki Philharmonic Orchestra and the Nordic House in the Faroe Islands, with support from the Danish Arts Foundation and the Wilhelm Hansen Foundation.

Utgivare: Dacapo Records
Utgivningsdatum: 09/2016
Katalognummer: 8.226175
EAN: 636943617526
TT: 53' 02"

℗ © 2016 Dacapo Records, Köpenhamn


© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace