Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

FRÅN PRESSEN?

Se vår mediasida för bilder eller kontakta oss!

Vem är vi?

Akademiska Sångföreningen, eller Akademen vänner emellan, är en ambitiös svenskspråkig studentmanskör.

Grundad 1838 är vi Finlands äldsta levande kör. Vi står för manskörssång på hög nivå och med bred palett – från stora klassiker till pinfärska uruppföranden, från lyriska stämningar till manhaftigt patos, från djupaste allvar till studentikos lättsinnighet. Vi konserterar flera gånger per år i Helsingfors, på hemlandsturnéer och internationellt, och spelar in skivor med regelbunden oregelbundenhet. Vi framträder med symfoniorkestrar, broder- och systerkörer och givetvis också i mindre ensembler. Vi sjunger i konsertsalar, till bords, i varuhus, på gator. Vi uppvaktar på födelsedagar, roar på fester och serenaderar under balkonger.

Särskilt aktivt är vårt samarbete med Akademiska Damkören Lyran, och tillsammans med lyrorna man kan höra oss åt åtminstone vid Valborgsmatinén den sista april, vid Sommarkonserten i augusti och vid de traditionella julkonserterna i december. Tillsammans med Lyran, Ylioppilaskunnan laulajat och Ylioppilaskunnan soittajat är vi också en av de fyra musikkorporationerna vid Helsingfors universitet. Andra viktiga samarbetsparter är Studentkören Brahe Djäknar, Florakören vid Åbo Akademi och Studentkören Pedavoces.

Sist men inte minst är Akademen ett musikaliskt hem och en viktig skola för sina medlemmar. Nya korister tar vi in under insjungningar två gånger i året, och många manskörssångare har startat sin sångarbana just hos oss. Sångargemenskapen är stark både under och efter den aktiva sångarkarriären, vilket särskilt syns på körens mångahanda fester, resor, akademiska sitser och alumntillställningar, för att inte tala om jubileum. För många varar sångargemenskapen livet ut.

 

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace