Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Första maj

forsta_maj.jpg
forsta_maj.jpg

Första maj

20.00

Första maj

Akademiska Sångföreningen, dir. John Schultz

Akademiska Sångföreningen 1995

 

...av liv och av dans uti vårsolens glans! Fira in våren eller inled supén till tonerna av de klassiskaste av klassiska manskörssånger med Akademen anno 1995 på sitt allra ystraste humör.

 1. Otto Lindblad (1809–1864):
 2. Längtan till landet (Vintern rasat) (H. Sätherberg)

  Friedrich Kuhlau (1786–1832):
 3. Majsång (O hur härligt majsol ler) (J. H. Voß, övers. C. W. Böttiger)

  Prins Gustaf (1827–1852):
 4. Vårsång (Glad såsom fågeln) (H. Sätherberg)

  Finländsk trad., arr. John Rosas (1908–1984):
 5. Morgonvisa (Morgonen ljusnar) (J. Reuter)

  Franz Abt (1819–1885):
 6. Serenad (Ljuva flicka) (J. L. Leberecht Nöller, övers. U. von Schrowe)

  Prins Gustaf (1827–1852):
 7. Studentsång (Marsch) (Sjungom studentens lyckliga dag) (H. Sätherberg)

  Jean Sibelius (1865–1957):
 8. Fridolins dårskap, JS 84 (E. A. Karlfeldt)

  Frans Alfred Frieberg (1822–1913):
 9. Sångarfanan (F. A. Frieberg)

  Julius Witt (1819–1890):
 10. Nur im Herzen, Op. 13 (anon.)

  Edvard Düring (1848–1926):
 11. Ack om jag vore kejsare (J. W. L. Gleim, övers. anon.)

  Carl Ferdinand Adam (1806–1867):
 12. Champagnerlied (G. Herwegh)

  Svensk trad., arr. Hugo Alfvén (1872–1960):
 13. Uti vår hage (Folkvisa från Gotland), R 101 (trad.)

  Carl Gustaf Theodor Feuk (1814–1889), arr. Johan Peter Cronhamn (1803–1875):
 14. Jägarsång (Signalen) (Bröder hörden I signalen) (C. G. T. Feuk)

  Halländsk trad., arr. Nils-Eric Fougstedt (1910–1961):
 15. Heppeneppetepp, Op. 5a:3 (trad.)

  Erik Bergman (1911–2006), fritt efter prins Gustaf, Friedrich Kuhlau och Otto Lindblad:
  Första maj, vårsvit för tenor och manskör, Op. 109:
 16. I. Vårsång
 17. II. Majsång
 18. III. Längtan till landet
 19. IV. Final

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Fredrik Pacius (1809–1891):
 20. Fredmans Epistel N:o 13: Till brodren Bredström (Nå ä’ nu alla församlade här) (C. M. Bellman)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Halfdan Kjerulf (1815–1868):
 21. Klinga nu med klarinetter, slutkör ur Bacchi Orden N:o 10 (Bacchi Ordenskapitel VII:10) (C. M. Bellman)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Karl Johan Moring (1832–1868):
 22. Fredmans Epistel N:o 82: Oförmodade avsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost en sommarmorgon i det gröna (Vila vid denna källa) (C. M. Bellman)

  Franz Berwald? (1796–1868), bearb. A. Schnötzinger, arr. Erik Bergman (1911–2006):
 23. Helan går (anon.)

  Gunnar Wennerberg (1817–1901), travesti:
 24. Halvan (Hur länge skall på borden) [Stridsrop] (G. Wennerberg, travesti anon.)

  Jacob Axel Josephson (1818–1880):
 25. Serenad (Stjärnorna tindra re’n) (J. A. Josephson)

  Nils-Eric Fougstedt (1910–1961):
 26. Tersen (Re’n helan slunkit ned) (N-E. Fougstedt)

  Svensk trad., arr. Otto Fredrik Tullberg (1802–1853):
 27. Kristallen den fina (trad.)

  Eduard Hermes (1818–1905):
 28. Metsämiehen juomalaulu (Käy metsolan halki) (anon., övers. anon.)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Henrik Otto Donner (1939–2013):
 29. Fredmans Epistel N:o 81: Till grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven (Märk hur’ vår skugga, märk Movitz mon frère) (C. M. Bellman)

  Adam de la Halle (1200-talet), arr. C. Schreiber:
 30. Madrigal (Kom du ljuva) (anon., övers. E. Ralf)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Gustaf Adolf Gripenberg?:
 31. Bort allt vad oro gör, kör ur Bacchi Tempel (Bacchi Ordenskapitel XIV sång 17) (C. M. Bellman)

  Adolf Eduard Marschner (1819–1853), travesti:
 32. Kvinten (Hur länge skall på borden) [Gute Nacht] (anon., travesti anon.)

  Knut Vad Thomsen (1905–1971):
 33. Aquaviten (Ren som en jomfru) (H. H. Seedorff)

  Adolf Eduard Marschner (1819–1853):
 34. Das Königslied (Ein König ist der Wein) (F. von Kobell)

  Johan Fridolf Hagfors (1857–1931):
 35. Modesmålets sång (J. F. Hagfors)
Quantity:
Add To Cart

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace