Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Från tidevarv till tidevarv:
Ett jubileumsalbum med axplock från åtta decennier

Akademiska Sångföreningen, dir. Bengt Carlson, Nils-Eric Fougstedt, Erik Bergman, Henrik Otto Donner, Markus Westerlund, Eric-Olof Söderström, Tom Eklundh, John Schultz, Henrik Wikström, Kari Turunen
Fuga 2013

Som ett led i firandet av körens 175-årsjubileum utgavs i mars månad år 2013 en trippelskiva med musik ända från Bengt Carlsons tid som dirigent, till dagens kör och inspelningar så rykande färska att de då inte ens hunnit utges på andra skivor ännu. Albumet är ett intressant och lyxigt tvärsnitt av Finlands äldsta körs sound och repertoar sedan 1940-talet, med spår från Akademens många LP:n och CD:n, men också mycket arkivmaterial som aldrig utgivits tidigare – och därtill spår som skulle bli körens första CD, men aldrig blev det.

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more

Skiva I: Konstnärligt 40–80

Dir. Nils-Eric Fougstedt (1910–1961), dirigent 1946–1950

 1. Modersmålets sång

Dir. Bengt Carlson (1890–1953), dirigent 1920–1946

 1. Det var en vacker sommarkväll
 2. Nattlig madonna, Op. 5a:1

Dir. Nils-Eric Fougstedt (1910–1961), dirigent 1946–1950

 1. Det går en liten speleman, Op. 34:2
 2. En latmansmelodi, Op. 70a:2
 3. En älskelig vän
 4. Fridolins dårskap, JS 84
 5. Serenad (Stjärnorna tindra re’n)
 6. Pois meni merehen päivä, ur Seitsemän miesäänistä laulua, N:o 4
 7. Kirkonkäynti
 8. Kitkat katkat

Dir. Erik Bergman (1911–2006), dirigent 1950–1969

 1. Saarella palaa, ur Sex sånger för manskör, Op. 18:4
 2. Jo tulen kotihin
 3. Gammalt porslin, ur Fem sånger för manskör, Op. 15:2
 4. Bön om ro
 5. Nordisk vår, fantasi för tenor, klarinett och manskör, Op. 37a
 6. Eteläpohjalainen kansanlaulu, ur Kaksi eteläpohjalaista kansanlaulua, Op. 37b:1
 7. Svanbild, för baryton, solokvartett och manskör, Op. 47b
 8. Arkaisk bild, Op. 35c
 9. Fåglarna, för baryton, 5 soloröster, manskör, slagverk och celesta, Op. 56a
  Tre sånger om kärleken:
 10. I. Spanande kretsar
 11. II. Tillbedjan
 12. III. Så skall vår kärlek dröja
 13. Sjöfararen vid milan, Op. 16a:3
 14. Tuonelas hjordar, Op. 57b
 15. Hä Li Bomp, serie för recitatör, tenor och manskör, Op. 57a
 16. Fredmans sång N:o 33: Om magistraten i Tälje (Täljevisan)
 17. Fredmans sång N:o 41: Om den sköna och dygdiga Susanna (Joachim uti Babylon)

Dir. Henrik Otto Donner (1939–2013), dirigent 1969–1976

 1. En liten konstnär
 2. Vilse

Dir. Markus Westerlund (1955–), dirigent 1976–1983

 1. Magnificat

 

Skiva II: Konstnärligt 70–10

Dir. Markus Westerlund (1955–), dirigent 1976–1983

 1. Näktergalen, för baryton och manskör a cappella, Op. 34:1
 2. Jaguaren, för manskör, flöjt och violoncell
 3. Etyde för sommarvind
 4. Junibastu, Op. 50b

Dir. Tom Eklundh (1956–), dirigent 1985–1990

 1. Vill du komma med mig?
 2. Pōkarekare ana
 3. Sydämeni laulu, ur Sex sånger för manskör, Op. 18:6
 4. Nokturn, Op. 107:4

Dir. John Schultz (1962–), dirigent 1990–1997

 1. Orfeus, för manskör och claves, Op. 31
 2. Final, ur Första maj, vårsvit för tenor och manskör, Op. 109:4

Dir. Henrik Wikström (1966–), dirigent 1997–2008

 1. Du har sörjit nu igen
 2. Paradisdag, ur Fyra mindre allvarliga sånger I, Op. 22b:1
 3. Das grosse Lalula, ur Drei Galgenlieder, för baryton, 2 talröster och manskör, Op. 51a:3
 4. Darthulas gravsång
 5. Aftonen
 6. Ej med klagan, JS 69, version för manskör
 7. Folkvisa (Rannalla itkijä)
 8. Fantasi över ett finskt tema
 9. Suomis sång
 10. Hymn till Finland, ur operan Kung Karls jakt, arr. för manskör a cappella

Dir. Kari Turunen (1962–), dirigent 2008–

 1. Lux aurumque
 2. Aikainen aamu, ur Kolme laulua, Op. 30:1
 3. Soita, somer, helkä hiekka…, Op. 33:5
  Två dikter av Verner von Heidenstam:
 4. I. Vi människor
 5. II. Undret

 

Skiva III: Studentikost 50–00

A la carte, dir. Markus Westerlund (1955–), dirigent 1976–1983

 1. Tonight
 2. Fredmans Epistel N:o 43: Till Ulla Winblad, skriven vid ett ömt tillfälle (Värm mer öl och bröd)
 3. Take the ‘A’ Train

A la carte, dir. Eric-Olof Söderström (1957–), dirigent 1983–1985

 1. God morgon stjärnljus (Good Morning Starshine)

A la carte, dir. Tom Eklundh (1956–), dirigent 1985–1990

 1. Naturbarn
 2. Jurmo
 3. The Shadow of Your Smile

På transpiranto, dir. Henrik Wikström (1966–), dirigent 1997–2008

 1. Kanta studjosi [Studentsång]
 2. La fontæn [Källan]
 3. Epistola di Fredmanno N:o 82 (Pausa baj aqvavera) [Fredmans Epistel N:o 82 (Vila vid denna källa)]
 4. Senil fajans [Gammalt porslin]

I Kajsaniemi

 1. Enzio Sevón inleder radiosändningen från Kajsaniemi den 1 maj 1975

Dir. Henrik Otto Donner (1939–2013), dirigent 1969–1976

 1. Längtan till landet
 2. Vårsång (Glad såsom fågeln)

Dir. John Schultz (1962–), dirigent 1990–1997

 1. Majsång (O hur härligt majsol ler)
 2. Majsång, ur Första maj, vårsvit för tenor och manskör, Op. 109:2

Dir. Erik Bergman (1911–2006), dirigent 1950–1969

 1. Morgonvisa

Dir. John Schultz (1962–), dirigent 1990–1997

 1. Serenad (Ljuva flicka)
 2. Madrigal (Kom du ljuva)

Dir. Henrik Wikström (1966–), dirigent 1997–2008

 1. Heppeneppetepp, Op. 5a:3

Dir. Henrik Otto Donner (1939–2013), dirigent 1969–1976

 1. Sångarfanan
 2. Jägarsång (Signalen) (Bröder hörden I signalen)
 3. Ack om jag vore kejsare

Dir. Erik Bergman (1911–2006), dirigent 1950–1969

 1. Studentsång (Marsch) (Sjungom studentens lyckliga dag)
 2. Till havs, ur Fem sånger för manskör, Op. 84:5
 3. Uti vår hage
 4. Kristallen den fina
 5. Fridolins dårskap, JS 84
 6. Bort allt vad oro gör, kör ur Bacchi Tempel (Bacchi Ordenskapitel XIV sång 17)

Dir. Henrik Wikström (1966–), dirigent 1997–2008

 1. Fredmans Epistel N:o 13: Tillägnad brodren Bredström (Nå ä’ nu alla församlade här)
 2. Trinklied (Warnung vor dem Wasser) (Guckt nicht in Wasserquellen)

Dir. John Schultz(1962–), dirigent 1990–1997

 1. Fredmans Epistel N:o 81: Till grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven (Märk hur’ vår skugga, märk Movitz mon frère)

Dir. Erik Bergman (1911–2006), dirigent 1950–1969

 1. Modersmålets sång

Dir. Henrik Wikström (1966–), dirigent 1997–2008

 1. Vårt land
 

3 skivor

Akademiska Sångföreningen, manskör
Ensembler ur Akademiska Sångföreningen
Solister
Instrumentalister
Bengt Carlson, dirigent
Nils-Eric Fougstedt, dirigent
Erik Bergman, dirigent
Henrik Otto Donner, dirigent
Markus Westerlund, dirigent
Eric-Olof Söderström, dirigent
Tom Eklundh, dirigent
John Schultz, dirigent
Henrik Wikström, dirigent
Kari Turunen, dirigent

Projektkoordinator: Stefan Federley
Produktionskommittéordförande: Anders Pohjola

Insamling av arkivmaterial: Stefan Federley
Materialurval: Stefan Federley och Kari Turunen i samråd med dirigenterna
Digitalisering: Rundradion Ab; Janne Malén/DER Digital Editing Room Oy
Mastring: Janne Malén/DER Digital Editing Room Oy

Grafisk design: Emil Floman, Anders Pohjola och Kasper Sundström
Ombrytning: Anders Pohjola och Kasper Sundström
Dirigentpresentationer: Jan Strandberg i samråd med dirigenterna
Översättning: Jan Strandberg
Fotografier: Akademiska Sångföreningens arkiv; KSF Medias arkiv; Matias Uusikylä; Emil Floman

Utgivare: Fuga
Utgivningsdatum: 9.3.2013
Katalognummer: FUGA-9352
EAN: 6419369093525
TT: 221' 25"

℗ 1946–2013 Rundradion Ab, Helsingfors; BIS Records AB, Åkersberga; Akademiska Sångföreningen rf, Helsingfors
© 2013 Akademiska Sångföreningen rf, Helsingfors


© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace