Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Aktiva+kören+1+AS180+(Niklas+Nabb) (1).jpg

Vi söker ny dirigent

från och med höstterminen 2019

Vilka är vi?

Akademiska Sångföreningen, även känd som Akademen, är en modern, aktiv och ambitiös akademisk manskör i Helsingfors, grundad 1838 vid Helsingfors universitet av Fredrik Pacius. Våra ungefär sextio aktiva sångare är i åldern tjugo till fyrtio år och representerar i dag huvudstadsregionens alla olika högskolor.

Vi är visserligen en kör med långa anor och traditioner, men framför allt en kör som ständigt varit en föregångare inom den finländska och nordiska tonkonsten, och det vill vi fortsätta vara. Vår repertoar omfattar allt från renässans, barock och nationalromantik till barbershop, modernism och pop, och vi breddar ständigt repertoaren med nya beställningsverk, vilka vi också alltid strävar efter att dokumentera på skiva. Vi ger kring tio konserter och uppträdanden årligen, däribland både nyskapande konsertkoncept som publiksuccén Fåglarna 2017 och traditionsenliga uppträdanden vid högtider som första maj, självständighetsdagen och Runebergsdagen. Nästan varje år åker vi på någon form av turné eller resa, antingen inom landet eller utomlands. Vi har dessutom ett nära samarbete med Akademiska Damkören Lyran och den största publiken varje år samlar våra gemensamma julkonserter, som sammanlagt besöks av flera tusen personer. Vi är också glada över vår aktiva kvartettverksamhet, som ger de enskilda sångarna möjlighet att uppträda och utvecklas i mindre grupper.

Vi är dock inte endast i gott skick musikaliskt, utan vi är också en välskött registrerad förening med sund ekonomi och driven administration. Styrelsen under ledning av föreningens ordförande verkställer föreningens beslut och sköter den dagliga förvaltningen, medan dirigenten å sin sida sitter med i det konstnärliga rådet, som ansvarar för den långsiktiga och konstnärliga planeringen.

Kören har sedan år 2008 letts av musices doktor Kari Turunen, som nu efter vårterminen flyttar utomlands för nya utmaningar.

Du kan bekanta dig närmare med vårt musicerande hitintills på Spotify och YouTube.


Vad förväntar vi oss av dig?

Vi förväntar oss att du är en kompetent, driven och inspirerande konstnärlig ledare med erfarenhet av kördirigering, som med stadig hand men med glimten i ögat vill arbeta långsiktigt med ambitiösa musikaliska målsättningar tillsammans med en engagerad kör. Relevant musikalisk utbildning ser vi som meriterande.

Som körens ordinarie dirigent är du dess främsta konstnärliga ledare, med högsta ansvar för körens musikalitet, tonbildning, repertoar, framträdanden och konstnärliga utveckling. Till arbetsuppgifterna hör att planera och leda körens uppsjungningar och övningar, att dirigera kören vid ordinarie konserter och uppträdanden, att bredda körens repertoar, att utveckla kören musikaliskt, att knyta relevanta kontakter till utomstående musikpersoner och musikinstitutioner, samt att i samarbete med körens konstnärliga råd utarbeta konsertkoncept och konsertprogram, lägga fram idéer, främja nytänkande, lägga upp långsiktiga mål och i övrigt planera den konstnärliga verksamheten.

Kören övar för närvarande kvällstid varje måndag (kl. 17:45–21:00) ungefär från och med september till och med maj i centrala Helsingfors, med övningsläger en gång per termin på annan ort i Finland, enstaka extra övningar och generalrepetitioner inför konserter, samt resor inom och utom landet vart eller vartannat år.

Arbetet motsvarar för närvarande i genomsnitt ungefär en tredjedel av ett heltidsarbete.


Vad kan vi erbjuda dig?

Vi kan erbjuda dig en välskött och dynamisk kör bestående av unga, motiverade, akademiska män, som verkligen brinner för körsång och som tillsammans med dig vill gå framåt som sångare och bjuda publiken på givande konsertupplevelser. Som körens nya dirigent kommer att du att få stort stöd i din roll av kören och administrationen.

Körens stabila grund ger goda möjligheter att förverkliga både små och stora idéer. Kören har också en djup och givande social dimension, med en god kamratanda, ett inspirerande diskussionsklimat och värdefulla traditioner.


Hur söker du?

Sänd din fritt formulerade ansökan jämte ersättningsanspråk, CV och minst ett arbetsprov till oss på adress rekry@akademen.com allra senast torsdagen den 2 maj 2019 kl. 16:00. Vi ser dock gärna att du sänder oss din ansökan redan tidigare. Vi inleder intervjuer redan under april. Arbetsprov bör vara bifogade eller länkade videoinspelningar där man ser dig dirigera. Innehållet i din ansökan behandlas konfidentiellt av körens rekryteringsgrupp och styrelse.

Eventuell intervju sker enligt överenskommelse. Eventuell provdirigering sker kvällstid måndag 20.5 eller måndag 27.5.2019, varefter vi gör vårt val så snart som möjligt. Uppdraget tillträds 1.8.2019 eller enligt överenskommelse. Perioden före 1.9.2019 är avsedd främst för planering av höstterminens verksamhet.

Vår rekryteringsanvariga Jonatan Höglund svarar gärna på frågor per e-post rekry@akademen.com eller per telefon +358‑50‑5166564.

Vi ser fram emot din ansökan!

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace