Akademiska Sångföreningen

The Academig Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.