Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.


Kontaktuppgifter

 

BESTÄLL OSS

Kvartettmästare Robert Östman (smågrupper)
+358-40-763 81 33
kvartett@akademen.com

Viceordförande Arthur Lindstedt (över tolv sångare)
+358-400-15 21 74
konsert@akademen.com

Sjunga in?

Nybörjarfiskal Robin McCann
+358-44-011 80 67
nybis@akademen.com

...eller klicka här!

KONTAKTA OSS

Ordförande Alexander Zilliacus
+358-40-753 78 78
ordforande@akademen.com

Dirigent Kari Turunen

dirigent@akademen.com

Press

Marknadsföringsansvarig Hannu Kauhanen

+358-50-576 99 88

marknadsforing@akademen.com

...eller se vår mediasida!

 

 

Administration i urval 2018

Alla poster kan nås via @akademen.com.

 

DET KONSTNÄRLIGA RÅDET

Dirigent och rådets ordförande: Kari Turunen

Rådssekreterare: Kurt Grönroos

Ledamot: Kasper Sundström
Ledamot: Jonatan Höglund
Ledamot: Emil Floman

VICEDIRIGENTER

Jakob West
Valter Huldén

Överfiskal

Rasmus Kurtén

styrelsen

Ordförande: Alexander Zilliacus


Viceordförande: Arthur Lindstedt
Skattmästare: Johan Nyman
Sekreterare: Isak Sandell
PR-ansvarig: Hannu Kauhanen
Klubbhövding: Robin Åkerberg
Barmästare: Pontus Simonsen
Disponent: Björn Schauman


Kvartettmästare

Robert Östman

 

post- och faktureringsuppgifter

 

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

Föreningsregisternummer:
211.326

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

FO-nummer:
2581855-4

Momsnummer:
Ej momsreg.

 

 

Kontakta oss direkt

 
Namn / name *
Namn / name
 

© Akademiska Sångföreningen rf 2018
Driven med Squarespace