Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

FRÅN PRESSEN?

Se vår mediasida för bilder eller kontakta oss!

Vem är vi?

Akademiska Sångföreningen, eller Akademen vänner emellan, är en ambitiös svenskspråkig studentmanskör.

Grundad 1838 är vi Finlands äldsta levande kör. Vi står för manskörssång på hög nivå och med bred palett – från stora klassiker till pinfärska uruppföranden, från lyriska stämningar till manhaftigt patos, från djupaste allvar till studentikos lättsinnighet. Vi konserterar flera gånger per år i Helsingfors, på hemlandsturnéer och internationellt, och spelar in skivor med regelbunden oregelbundenhet. Vi framträder med symfoniorkestrar, broder- och systerkörer och givetvis också i mindre ensembler. Vi sjunger i konsertsalar, till bords, i varuhus, på gator. Vi uppvaktar på födelsedagar, roar på fester och serenaderar under balkonger.

Särskilt aktivt är vårt samarbete med Akademiska Damkören Lyran, och tillsammans med lyrorna man kan höra oss åt åtminstone vid Valborgsmatinén den sista april, vid Sommarkonserten i augusti och vid de traditionella julkonserterna i december. Tillsammans med Lyran, Ylioppilaskunnan laulajat och Ylioppilaskunnan soittajat är vi också en av de fyra musikkorporationerna vid Helsingfors universitet. Andra viktiga samarbetsparter är Studentkören Brahe Djäknar, Florakören vid Åbo Akademi och Studentkören Pedavoces.

Sist men inte minst är Akademen ett musikaliskt hem och en viktig skola för sina medlemmar. Nya korister tar vi in under insjungningar två gånger i året, och många manskörssångare har startat sin sångarbana just hos oss. Sångargemenskapen är stark både under och efter den aktiva sångarkarriären, vilket särskilt syns på körens mångahanda fester, resor, akademiska sitser och alumntillställningar, för att inte tala om jubileum. För många varar sångargemenskapen livet ut.

 

Dirigenten

Manskörssångens framtid ... är i hög grad beroende av vår idérikedom och kvaliteten av vårt arbete idag.
— Kari Turunen
Kari_front_Emil_Floman.JPG

Musices doktor Kari Turunen (född 1962) har varit Akademiska Sångföreningens dirigent och konstnärliga ledare sedan 2008.

Turunen är professionell och högt utbildad körledare. Efter att ha avlagt diplom i körledning 1998 och musices magisterexamen 2000 vid Sibelius-Akademin, disputerade Turunen 2014 vid DocMus-skolan för klassisk musik vid Sibelius-Akademin – i dag en del av Helsingfors konstuniversitet – med en avhandling om uppförandepraxis för 1500-talets kyrkomusik. Han har även deltagit i flera mästarkurser, bland annat för Eric Ericson och Oren Brown.

Förutom Akademiska Sångföreningen leder Turunen sedan 2011 kammarkören Kampin Laulu. Han är också konstnärlig ledare för de projektvis verkande körerna Chorus Cantorum Finlandiae (2011–), Spira Ensemble (2013–) och mansensemblen Ensemble Petraloysio, vilken grundades av Turunen själv 2011 och fokuserar på renässansmusik. Turunen är förutom körledare även sångare och har sjungit tenor i Lumen Valo – en av Finlands erkänt främsta vokalensembler inom tidig musik – sedan han var med och grundade ensemblen 1993.

Turunen har tidigare varit konstnärlig ledare för bland annat Akademiska Damkören Lyran (1998–2009) och kammarkören Näsin Ääni (2002–2012) och har med sina många körer vunnit erkänsla och priser både nationellt och internationellt. Han erhöll dirigentpriset vid kammarkörsfestivalen i Marktoberdorf 2003 och utsågs till årets kördirigent i Finland 2008. Turunen verkade som lektor i körledning vid Tammerfors yrkeshögskola 2001–2011. Även om han i dag lämnat lektorsrollen bakom sig för att fokusera på sitt musicerande och sin forskning, är han högst efterfrågad världen över som utbildare, domare, organisatör och skribent.

https://www.kariturunen.com/

Fotografi: Emil Floman.

 

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace