Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Akademen 180 för sponsorer


Ärade sponsor!

Jubiléer kommer endast vart femte år, och för Akademen är en jubileumskonsert alltid ett storprojekt. Dessa konserter är musikaliskt ambitiösa, konstnärligt intressanta och når en stor publikmängd, så det är ett ypperligt tillfälle att göra dig och din organisation synliga i ett kultursammanhang. Vi skulle gärna ha just dig som samarbetspartner! Den vanligaste samarbetsformen är en annons i jubileumskonsertens programblad. Jubileumskonserten Stjärnenatten går av stapeln i Musikhuset den 14 april 2018, och för dess programblad finns följande alternativ:

  • Nivå 1: uppslag (2/1 sida): 2 000 €
  • Nivå 2: helsida (1/1 sida): 1 500 €
  • Nivå 3: halvsida (1/2 sida): 1 000 €
  • Nivå 4: kvartssida (1/4 sida): 750 €

Företag som valt någon av nivåerna 1–3 får även sin logo projicerad på en vit duk i samband med Jubileumsbanketten som hålls för ca 400 inbjudna gäster på rest. Paasitorni efter jubileumskonserten.

Förutom jubileumskonserten ordnar vi internt program för sammanlagt hundratals personer i form av fester, banketter och kvartettävlingar. Din hälsning eller logo kan projiceras under middagen, tryckas på menykortet, eller delas ut på borden. Vi diskuterar också gärna spons i form av mat, dryck eller andra produkter. Vi vill gärna påpeka att vi utöver jubiléet också har annat program genom året, inkluderande de populära julkonserterna tillsammans med Akademiska Damkören Lyran.

Närmare information om sponsorering hittar du i informationspaketet här.

Om du vill synas på dessa tillställningar, eller vill diskutera ett unikt samarbetspaket, eller har andra frågor eller besvär, kontakta oss direkt här nedan:

Namn *
Namn
...om du önskar att vi ska kontakta dig per telefon.

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace