Akademiska Sångföreningen

The Academic Male Voice Choir of Helsinki

Grundad 1838. Ständigt en föregångare.

Akademen 180 för publiken


Människor, människor,
Mina saliga ögon har sett stjärnorna.
Hälsade vare vidderna omkring oss -
en ny dag drar in.
— Edith Södergran, bearb. Matthew Whittall

| Svenska | Suomeksi | In English |

Kära publik!

Akademiska Sångföreningen fyller strax 180 år. Det här är en milstolpe som vi ämnar fira storskaligt, och vi hoppas att ni också vill ta del i festligheterna genom att lyssna på oss genom hela jubileumsåret. Ett jubileum är en tid då en kör jobbar särskilt hårt, och tack vare vår ambitiösa dirigent Kari Turunen har vi redan ett ypperligt bra utgångsläge, så vi vågar utan tvekan utlova musikaliska upplevelser av hög kvalitet. Kom och hör Akademen i slagskick!

Jubileumskonserten Stjärnenatten går av stapeln kl. 16.00 den 14 april 2018 på Musikhuset i Helsingfors. Sitt namn tar konserten från ett mäktigt a cappella-verk av Matthew Whittall, med en text sammansatt från flera av Edith Södergrans dikter. Stycket kan säkert bäst beskrivas med kompositörens egna ord: "The canvas is painted with a whole world of nocturnal sounds, from the opening drone music through chorale-style invocations to the stars, like a religious rite under the open night sky, ending in a quiet, rapt awakening before a long-awaited dawn."

Överlag är konserten är en kavalkad av ny musik, med bland annat ett urval beställningsverk från vårens 2017 pangsuccé Fåglarna och uruppföranden av verk av Lars Karlsson och Mari Sainio. Inte mindre än åtta av konsertens verk är komponerade på 2010-talet. Hjärtligt välkommen till Musikhuset i Helsingfors i april, för att se hur den finländska manskörssången utvecklas.


| Svenska | Suomeksi | In English |

Arvoisa yleisö!

Akademiska Sångföreningen täyttää pian 180 vuotta. Tätä etappia aiomme juhlistaa suurieleisesti, ja toivomme että tekin haluatte osallistua juhlahumuun kuuntelemalla meitä läpi juhlavuoden! Juhlavuoden aikana kuoro työskentelee aina erityisen tarmokkaasti, ja kunnianhimoisen taiteellisen johtajamme Kari Turusen ansiosta jo lähtöasetelma on erinomainen. Uskallamme siis empimättä luvata laadukkaita musikaalisia kokemuksia – tule kuulemaan huippuiskussa olevaa Akademenia!

Juhlavuosikonsertti Stjärnenatten esitetään klo 16.00, 14. huhtikuuta 2018 Helsingin Musiikkitalolla. Nimensä konsertti saa Matthew Whittallin säveltämästä mahtavasta a cappella-teoksesta, jonka teksti on kollaasi Edith Södergranin runoista. Teosta voinee parhaiten kuvata säveltäjän omin sanoin: "The canvas is painted with a whole world of nocturnal sounds, from the opening drone music through chorale-style invocations to the stars, like a religious rite under the open night sky, ending in a quiet, rapt awakening before a long-awaited dawn."

Konsertti on ylipäänsä täynnä uutta musiikkia, sisältäen muun muuassa tilausteoksia kevään 2017 yleisömenestyksestä Fåglarna sekä kantaesityksiä Lars Karlssonin ja Mari Sainion teoksista. Jopa kahdeksan konsertin teoksista on sävelletty 2010-luvulla. Lämpimästi tervetuloa Musiikkitaloon huhtikuussa näkemään ja kuulemaan miten suomalainen mieskuorolaulu kehittyy!


| Svenska | Suomeksi | In English |

Dear listener!

The Academic Male Voice Choir of Helsinki is about to turn 180 years old. This is a milestone we intend to celebrate in grand style, and we hope that you'll want to join in the festivities by listening to us through the anniversary year! An anniversary is a time when a choir puts in a little extra elbow grease, and thanks to our ambitious conductor, Kari Turunen, the baseline conditions are already very good. This spring, come and hear Akademen in top trim!

The anniversary concert Stjärnenatten – The Starry Night – will be performed at 4 p.m. on the 14th of april 2018 at the Helsinki Music Centre. The concert is named after a mighty a cappella work by Matthew Whittall, set to a collage of poems by Edith Södergran. The composition is maybe best described in the composer's own words: "The canvas is painted with a whole world of nocturnal sounds, from the opening drone music through chorale-style invocations to the stars, like a religious rite under the open night sky, ending in a quiet, rapt awakening before a long-awaited dawn."

Overall the concert is a cavalcade of new music, with, amongst other things, a selection of compositions made for the highly successful production Fåglarna in the spring 2017, as well as first-time performances of music by Lars Karlsson and Mari Sainio. No less than eight tracks in the concert's repertoire are composed in the 2010s. Warmly welcome to the Helsinki Music Centre in april to see and hear Finnish male voice music evolve!

© Akademiska Sångföreningen rf 2019
Driven med Squarespace